Bože spasi nas “pametnih” šminkera

Novi kontejneri, odnosno posude za odlaganje kućnog otpada postavljene su i u naselju “Pentagon”. Umjesto do sada 4 klasična kontejnera, postavljena su tri nova. Rezultat modernizacije je vidljiv od prvog dana. Više je smeća oko, nego u kontejneru, a razlog je jednostavan, ni dosadašnja 4 nisu mogla da “prime” količinu smeća na broj stambenih jedinica koje tu odlažu kućni otpad.