Savjeti Beograda za Banja Luku

Aerodrom Nikola Tesla Beograd je poslao Aerodromu Banja Luka dokument u kojem predlaže promijene koje Banja Luka mora napraviti da bi postala samoodrživa. Beograda naglašava da Banja Luka živi na velikim subvencijama Republike Srpske i da je visoko zadužena, te da ne može ispunjavati svoje obveze poglavito prema vjerovnicima i bankama.

Beograd smatra da Banja Luka zarađuje puno premalo na LCC i smatra da mora privući bitno više legacy carriera koji plaćaju pune takse i od kojih Banja Luka može daleko više zarađivati.

Jednako tako Beograd smatra da Banja Luka ima otvoren samo kafić i naplaćuje parkiralište zbog čega ne ostvaruje dovoljno prihoda. Beograd smatra da je Banja Luka već odavno morala otvoriti dury free na kojem bi dodano zarađivala i time pokrivala prihode na putnicima LCC koji plaćaju prenisku taksu. Beograd smatra da aerodrom mora otvoriti i druge ugostiteljske, turističke i uslužne djelatnosti koje donose novac.

Uz to Beograd smatra da Banja Luka hitno mora proširiti terminal jer isti više ne može pokrivati broj putnika. U isto vrijeme veći terminal bi omogućavao bitno više prostora za iznajmljivanje raznim institucijama koje već sada imaju interes, ali bi imao i više reklamnog prostora koji bi se mogao iznajmljivati i prodavati.