Dosadašnji ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić prelazi u Crnu Goru

Nebojša Rodić biće novi ambadsador Srbije u Crnoj Gori.

Rodić je karijerni diplomata.

Trenutno je ambasador Srbije u Austriji.

Stalno je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, sa zvanjem ambasadora, od 2000. godine. U periodu od 2014. do 2018. godine bio je ambasador Srbije u Azerbejdžanu.

U njegovoj biografiji piše da je skoro cio radni vijek proveo je u organima državne uprave. Radio je i na poslovima pomoćnika ministra za informisanje, potom državnog podsekretara.

Navodi se da je u Narodnoj skupštini Srbije radio je na poslovima zamjenika sekretara Skupštine i šefa kabineta predsjednika Skupštine, kao i predsjednika Republike.

Obavljao je dužnost Generalnog sekretara predsjednika Srbije, zatim je do 2013. godine bio direktor Bezbjednosno-informativne agencije, kao i član Vlade i Ministar odbrane do aprila 2014. godine.