Uklanjanje piralena u Banjaluci će trajati godinu dana

Poslovna zona Banjaluka raspisala je tender vrijedan 490.000 maraka za remedijaciju zemljišta zagađenog piralenom u svom krugu koji je nekad bio dio preduzeća Incel.

piralen

Plan je da ovaj posao traje godinu dana i obuhvata tri faze.

Prva se odnosi na pripremu, izradu plana bezbjednosti i zdravlja na radu, plan sanacije lokacije i pribavljanje potrebnih dozvola od resornog ministarstva.

Rok budućem izvođaču za ove poslove je šest mjeseci od zaključenja ugovora.

U drugoj fazi će se izvoditi radovi, odnosno iskopavati i odlagati zemlja i građevinski otpad, a sve bi po procjenama trebalo trajati pet mjeseci. U završnoj fazi će se raditi na zatrpavanju.

„U skladu sa projektom izabrani ponuđač će iskopati kontaminirano zemljište i kamen koji sadrže opasne supstance, u količini od 115 metara kubnih odnosno 184 tone i isti transportovati u bilo koje licencirano postrojenje za tretman HV u inostranstvu“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Inače, zainteresovana preduzeća ponude mogu dostaviti do 18. oktobra.

Za projekat remedijacije zemljišta zagađenog piralenom „Poslovna zona“ je od Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Slovenije dobila 101.000 evra, a od Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske još 200.000 KM.

Podsjećamo, afera piralen izbila je u ljeto 2019. godine kada je nakon požara na tri lokacije u krugu „Incela“ utvrđena visoka koncentracija kancerogenog ulja piralen.

Vrijednost piralena u zemljištu na pojedinim mjestima u krugu „Incela“ iznosila je čak 33.000 puta više od dozvoljene. Na sreću, u podzemnim vodama i hrani nije utvrđeno prisustvo ovog kancerogenog ulja.