Skupštinska većina nudi Stanivukoviću da se imenuju načelnici odjeljenja?

SNSD sa partnerima bi ponudio da Stanivuković bira zamjenika gradonačelnika i tri načelnika odjeljenja, dok bi SNSD-u pripala dva, a ostalim strankama većine po jedno odjeljenje.

Ovo bi moglo biti ponuđeno već na prvom narednom Kolegijumu Skupštine grada.

– Mjesta bi se djelila po principu da Stanivuković prvi bira zamjenika gradonačelnika i jednog načelnika, zatim SNSD bira jednog, onda opet Stanivuković drugog načelnika, SNSD drugog, Stanivuković trećeg, pa onda ostale stranke skupštinske većine po jednog, a u skladu sa brojem mandata u Skupštini grada – rekao je izvor portala Banjaluka.net.

Podsjećamo, zamjenika gradonačelnika i načelnike resornih odjeljenja imenuje Skupština grada, a na prijedlog gradonačelnika Banjaluke. Kako nakon izbora Stanivuković nije imao skupštinsku većinu, do imenovanja nikada nije došlo.

Kako zamjenik gradonačelnika ne može biti iste nacionalnosti kao i gradonačelnik, Stanivuković je ranije predložio Miladu Šukalo, ali taj prijedlog nije podržala skupštinska većina. Milada Šukalo imenovana je za Stanivukovićevog savjetnika, a od tada nije bilo pokušaja da se imenuju zamjenik gradonačelnika i načelnici odjeljenja.