Radna grupa za izgradnju spomenika borcima traži razgovor sa Stanivukovićem

Radna grupa za izgradnju Spomen obilježja poginulim i nestalim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske uputila je inicijativu gradonačelnik Drašku Stanivukoviću za prijem po osnovu problema u izgradnji Spomen obilježja.

Oni su uputili inicijativu kako bi se razmotrio prijedlog za izgradnju Spomen obilježja na sadašnjoj lokaciji i privremeno obustavljanje radova dok se ne realizuje kupovina zemljišta na drugoj lokaciji.

– Razmatranje prijedloga za izgradnju Spomen obilježja na lokaciji sadašnje zgrade, zemljišta u vlasništvu preduzeća Eurosplet (u neposrednoj blizini Palate predsjednika Republike Srpske i Hrama Hrista Spasitelja).

– Privremeno obustavljanje radova na gradnji Spomen obilježja na lokaciji parking Kraš i sa minimalnim prekidom, do realizacije kupovine navedenog objekta i zemljišta u navedenu svrhu gradnje, navedeno je kao dio dnevnog reda.

“Na osnovu člana 19. tačka 2 Zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova, podnesena je Inicijativa za izgradnju Spomen obilježja poginulim i nestalim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1992 do 1995 godine, sprovedenoj Javnoj raspravi građana 25.07.2023. godine u Banjaluci, Banski dvor, podnosimo ovaj zahtjev. Inicijativa je zasnovana na argumentima da sadašnja lokacija, Krašov parking ne zadovoljava opšte interese, interese populacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata te da nisu poštovane odbradbe navedenog Zakona”, piše u zahtjevu.

“Javna rasprava je ukazala na navedeno i niz drugih materijalnih propusta. Ovaj zahtjev podnosimo u svrhu razrješenja navedenih problema. Radi sprečavanja posljedica po opšte interese Republike Srpske, smatramo da se započeta gradnja na lokaciji parkinga Kraš u Banjaluci treba zaustaviti za kraći vremenski period a do kupovine adekvatnog zemljišta, sadašnja zgrada, Eurosplet, (prostor u blizini Palate predsjednika Republike Srpske i Hrama Hrista Spasitelja). Sa vlasnikom navedenog objekta/zemljišta je obavljen razgovor i spreman je prodati zemljište u navedenu svrhu”.

Radnu grupu pored podnosioca inicijative dr Vlade Đajića, narodnog poslanika, sačinjavali bi: Darko Matijašević, ambasador, ratni komandant VRS, Aleksandar Ubović, ratni komandant VRS, Bojan Pećanac, porodica poginulih boraca, odbornik u Gradu Banjaluka, prof. dr Goran Latinović, mr Predrag Lozo, Ostoja Perišić i Ljubiša Vulin.