Policajci u Srpskoj će biti “naoružani” POS terminalima

Policija Republike Srpske uskoro će dobiti POS terminale putem kojih će vozači kazne moći da plate na licu mjesta bankovnim karticama. Ova novina se prije svega uvodi zbog stranih državljana, ali će biti dostupna i domaćim prestupnicima. 

Naime, Vlada Republike Srpske je spremila i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima kojima želi da “olakša muke” vozačima.

Po sadašnjem zakonskom rješenju vozač koji nema prebivalište u RS i BiH, a napravi prekršaj i prihvati odgovornost, obavezan je da prekršajni nalog plati odmah.

Ako se to sve desi u toku dana on može da ode u najbližu banku ili poštu, ali ako je prekršaj napravljen van radnog vremena kazna se plaća u najbližoj policijskoj stanici.

Sve to, prema ocjeni onih koji mijenjaju zakon, komplikuje posao policiji, ali i samom vozaču.

Opisani načini plaćanja kazne otežavaju rad policijskih službenika i umanjuju njihovu produktivnost u radu, jer moraju čekati stranku da donese dokaz o izvršenoj uplati. Takođe, česte su situacije kada moraju pratiti stranku do policijske stanice zbog plaćanja kazne, najčešće u kasnim noćnim satima kada banke i pošte ne rade. Tada se nailazi i na probleme u uspostavljanju komunikacije zbog nepoznavanja jezika ili nemogućnosti stranke da nađe policijsku stanicu”, navode u Vladi Republike Srpske.

Takođe, dodaju, ni vozači nisu zadovoljni sadašnjim propisom da kaznu mogu platiti samo u gotovini ili u banci.

Počinioci prekršaja koji nemaju prebivalište u Republici Srpskoj i BiH se često moraju vraćati i po dvadeset i više kilometara od mjesta gdje je počinjen prekršaj do najbliže pošte, banke ili policijske stanice kako bi platili kaznu, što za njih predstavlja gubljenje vremena i dodatne troškove, s obzirom na to da prihvataju odgovornost i žele platiti kaznu odmah na licu mjesta”, navodi se u obrazloženju zakona.

Sa druge strane, ocjenjuju, uvođenjem POS terminala sve će biti puno brže i lakše, a kako očekuju, smanjiće se i nivo korupcije.

Planirano je da se terminali nalaze u policijskim vozilima i policijskim stanicama, a vozači će uz prekršajni nalog dobiti i dokaz o uredno plaćenoj kazni. Priliku pod istim uslovima za plaćanje imaće i domaći vozači.

Inače, MUP RS ne planira kupovinu POS terminala. Njih bi trebale donirati banke sa kojima će biti potpisani ugovori.

Kada je riječ o susjednim zemljama, u Hrvatskoj je sličan model uveden prošle godine i to na preporuku Savjeta Evrope.

Zanimljivo je da u Sindikatu radnika unutrašnjih poslova Repubike Srpske nisu upućeni u najnovije planove Vlade iako se njihovih članova ova tema i te kako tiče.

Nismo bili dio te priče i ne znamo čime se neko rukovodio kada je odlučivao o tim stvarima”, kazala je kratko predsjednica sindikata Anica Jondić.