Od ove sezone: Za šetnju Budvom u kupaćem kostimu kazna 200 eura

Kazna za šetnju Budvom u kupaćem kostimu je 200 eura i to važi za turiste i mještane, odlučila je budvanska Skupština opštine, a odluka je objavljena u Službenom listu.

Prema Odluci o komunalnom redu u kupaćem kostimu se može boraviti samo u kupališnoj zoni.

Novčane kazne rigoroznije su u odnosu na sankcije koje su bile predviđene prethodnom odlukom.

“Za poštovanje ove odredbe nadležna je Komunalna inspekcija i policija Opštine Budva”, pojasnio je načelnik Miloš Tajić.Usvajanjem ove Odluke u lokalnom parlamentu, Budva se pridružila Splitu i Dubrovniku, koji su uveli kazne za golišave turiste, s tim što u Dubrovniku ona iznosi 130, a u Splitu 150 eura. pojasnio je načelnik Miloš Tajić.