M:TEL - imate pljačku

Gradjani Republike Srpske i BiH posljednih godina se žale kako na kvalitet usluga M:tel-a. tako i na cijene. Ljuti korisnici kažu da je kvalitet usluge veoma loš a da su usluge preskupe. Uz to M:tel u Republici Srpskoj gotovo da nema konkureciju. Imaju monopol jer su prethodnih godina pokupovali gotovo sve kompanije koji su im bili konkurecija. Prvo su kupili Blic Net od Telekoma Slovenija. Zatim su preuzeli Elta kabel, Telrad iz Bijeljine, a u toku je preuzimanje Triontel-a.

Sve te operatere utopili su u novu firmu koju su osnovali pod imenom Supernova.

M:tel čedo, takozvana Supernova ima još gore i skuplje usluge od samog M:tela. Tom temom ćemo se tek pozabaviti u nekom od narednih tekstova.

M:tel je u vlasništvu Telekoma Srbija i posluje u nekoliko zemlja: Srbiji, Republici Srpskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Austriji i NJemačkoj.

Komapanija u svim tim zemljama posluje po “normalnim” cijenama osim BiH gdje maksimalno koristi svoj gotovo monoplistički položaj te kunluči građane prvenstveno Republike srpske svojim preskupim i lošim uslugama.

Narednih dana uporedićemo cijene u svim ovim zemljama, te vam prezentovati škantne razlike u cijenama i po nekoliko puta, iako je BiH najsiromašnija zemlja od svih u kojima M:TEL posluje.