Ljubo Ninković: Jako mi je žao što su radnici dovedeni u ovu situaciju

Vanredna sjednica Skupštine grada na kojoj će se naći jedna tačka dnevnog reda, odnosno realokacija budžetskih sredstava zakazana je za sutra još prije nekoliko dana, ali mi još nismo dobili materijal za istu, rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Kako je rekao, do 31. januara imaju mogućnost realokacije sredstava za one javne ustanove za koje postoji ozbiljni problemi u funkcionisanju.

“Da ne bismo došli u poziciju da  ljudi zbog kojih smo imali sredstva predviđena u budžetu, zbog neodstaka razumijevanja gradske uprave ispaštaju zakazali smo sjednicu na kojoj će se naći realokacija sredstava”, kazao je Ninković.

Kako je rekao, materijal za sjednicu još nisu dobili, ali s obzirom na složenost situacije isti će prihvatiti ako stigne u dogledno vrijeme.

“Zakonom je predviđeno da materijal priprema Gradska uprava, njima je ostao zadatak da isti dostave Skupštini, mi još nismo dobili ništa iako je zakonski rok da se materijal dostavi 24 sata prije sjednice”, kazao je Ninković.

Kako kaže, on ne zna koji je iznos sredstava za realokaciju.

“Ono što znam iz medija jeste da je gradonačelnik spominjao da je u pitanju devet miliona, onda mislim da to može pokriti sve obaveze koje je on prethodno navodio”, kazao je Ninković.

On je prethodno kazao da je gradonačelnik dvanaestu platu potrošio na nešto drugo za šta će krivično odgovarati, a kako kaže još je pri tom mišljenju.

“Glavna odgovornost za plate je na gradonačelniku i Gradskoj upravi. Oni su 01. januara 2023. godine  znali tačan broj radnika i znali su koliko novca treba za 12 plata, šta se desilo u međuvremenu? Da li su oni negdje drugo potrošili taj novac? Da li su zaposlili još radnika mimo budžeta? Ovo predstavlja ozbiljno krivično djelo, meni je jako žao što su radnici dovedeni u ovu situaciju, jer je budžet za njihove plate na vrijeme izglasan”, kazao je Ninković, te dodao da je sa aspekta profesionalca to  vrlo neodgovoreno, dok mu  je sa aspetka čovjeka veoma žao tih ljudi.

“Teško da mi realokacijom možemo pomoći u ovom slučaju, zato što to zakon nije predvidio, ali onda gradonačelnik mora reći zašto je došlo do ovog”, kazao je Ninković.