Koridor 5C u punom zamahu i u Republici Srpskoj, za autoput do Odžaka trebaće četiri godine

Vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić  kazao da je prva faza koja se tiče izgradnje dijela novog autoputa od Doboja do početka autputa “9. januar” završena te da su u punom zamahu radovi na izgradnji dijela autoceste koji se spaja sa autocestom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je kazao, prva faza se odnosi na dionicu od petlje Tovira do petlje Kostajnica u dužini od 5,5 kilometara. Njena izgradnja započela je u ljeto 2019. godine i okončana je u ljeto 2022. godine kada je i puštena u saobraćaj.

“Treba naglasiti da su tokom izgradnje ove dionice izvedeni i radovi na spajanju s već postojećim autoputem “9. januar” Banja Luka – Doboj, kao i dodatni kilometri prema Voksavlju, tako da je ukupna dužina trase oko osam kilometara. Pored toga na ovoj dionici je urađena i denivelisana raskrsnica Tovira, kao spoj dva autoputa te petlja Kostajnica kao veza autoputa i postojećeg magistralnog puta”, kazao je Ćorić.

Nadalje navodi da su radovi najviše intenzivirani na dijelu autoputa koji se povezuje s Federacijom Bosne i Hercegovine.

Druga dionica je na pravcu od Kostajnice do Putnikovog brda (granica sa Federacijom BiH), poznata i kao Dobojska obilaznica. Na dionici dugoj oko šest kilometara planirana je izgradnja dva velika tunela i to “Putnikovo brdo 1” i “Putnikovo brdo 2” ukupne dužine od dva kilometra, kao i izgradnja mosta preko rijeke Bosne od oko 330 metara te vijadukta dužine od oko 290 metara.

Također, predviđena je izgradnja i devet potpornih zidova, ukupne dužine 2.200 metara.

“Radovi su počeli u novembru 2021. godine, a rok za završetak je tri godine. Aktivnosti na gradilištu su duž cijele trase. Izvođač intenzivno radi na izgradnji tunela, mostovoa i vijadukta te izgradnji dijela nasipa. Trenutno je naglasak na izgradnji mosta “Kostajnica”, preko rijeke Bosne i magistralnog puta. Ova dionica također, podrazumijeva i izgradnju dijela autoputa na teritoriji BiH, Iz tih razloga, javna preduzeća Autoceste Federacije BiH i Autoputevi Republike Srpske su postigli poseban sporazum o realizaciji ovog projekta”, dodao je Ćorić.

Posljednja treća faza podrazumijeva izgradnju Koridora 5C kroz Republiku Srpsku, a koja se odnosi na pravac ka sjeveru, odnosno, od denivelisane petlje Tovira od Vukosavlja (današnje uključenje na auput 9. januar kod Doboja) ukupne dužine 36 kilometara.

“Pretkvalifikaciona faza za izvođenje radova na ovoj dionici je završena i u toku je evaluacija dospjelih ponuda, nakon čega bi se raspisala naredna faza tendera za kvalifikacione ponuđače. Također, pristigle su i pretkvalifikacione ponude za usluge nadzora. Prema planiranoj dinamici, nakon završetka tenderskog postupka, trebalo bi da počnu radovi i na ovoj dionici”, kazao je Ćorić.

Na kraju je dodao da je predviđeni rok za završetak tri i po do četiri godine nakon početka radova. Eksproprijacija za navedenu dionicu je u završnoj fazi tako da će do početka radova izvođači imati pristup kompletnom gradilištu od 36 kilometara.

Važno je pomenuti da je na teritoriji Federacije BiH od Odžaka do Svilaja sa Graničnim prijelazom Svilaj otvoreno i 10-ak kilometara autoputa koje čeka završetak dionice od 36 kilometara u Republici Srpskoj.