Koliko novca duguju Draško Simbioza Stanivuković i PDP ??

PDP je u dugovima!

PDP duguje 731.768 KM. To je dug sa 31.12. 2022. godine. Taj iznos se odnosi na njihove obaveze po kreditima i pozajmicama.

U ovu cifru uračunate su i  obaveze koje duguju određenim preduzećima, fizičkim licima, ustanovama i udruženjima.

Ako govorimo o obavezama prema preduzećima, hotelima, medijima, fizičkim licima, marketinškim agencijama ukupne obaveze PDP-a po tom osnovu su iznosile 653.768 KM.

Najviše novca su dugovali medijskim kućama za oglašavanje u medijima i to oko 170.000 maraka.

PDP u dugovima

Centralnoj izbornoj komisiji za kazne su bili dužni gotovo 25.000 KM, dok su za neto zarade dugovali oko 15.000 maraka.

Kada su u pitanju krediti i pozajmice PDP je po ovom osnovu lani dugovao 78.000 KM, a najveći povjerilac im je bio Branislav Borenović kojem duguju 20.000 maraka.

Odmah iza Borenovića slijedi Draško Stanivuković koji je PDP-u pozajmio 15.000 maraka, a stranka mu je posljednjeg dana prošle godine dugovala još 10.000 KM.

Stranka je na kraju godine po 10.000 maraka dugovala i Igoru Crnatku i Miri Pekić.