Iako hoće da otme zemljište AKVANE; Stanivuković opet namješta tendere NOVOTEKSU

AQUANA BANJA LUKA: Rizična nabavka pića vrijedna 130.000 KM
Bez obzira na turbulentno saradnju firma Novo-teks iz Banja Luke ostaje glavni dobavljač bezalkoholnih i alkoholnih pića za JP Aquana. Na tender vrijedna 130.000 KM pristigla je samo ponuda firme Novo-teks
Polovinom februara Javno preduzeće Aquana raspisala je tender za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe ugostiteljstva. Procijenjena vrijednost nabavke 130.000 KM. Nabavka se obavlja za restoran Aquana, bife u Gradskoj upravi i bife Gradski olimpijski bazen.
Na spisku pića koja JP Aquana nabavlja osim klasičnih gaziranih i negaziranih pića, nabavljaju se i alkoholna pića.
Osim rakije dunjevača, tu je i više vrsta viskija chivas regal, Jack Daniel’s, Ballantine’¨s, Johnnie Walker ili ekvivalent.
Iz JP Aquana tražili su i biljne liker poput Jagermeister, Gorki lit ili ekvivalent te nekoliko vrsta vrhunskog svijetlog lager piva.
Prema analizi portala Povjerljivo ova nabavka je rizična iz nekoliko razloga.
„S obzirom da je kriterijum za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda, podkriterijumi se u značajnoj mjeri odnose na nefinansijske aspekte (Rok isporuke 5%; Rok plaćanja 5%). U postupku je izjavljena žalba; Tenderska dokumentacija je naknadno mijenjana; U postupku je dostavljena samo jedna ponuda”, navedeno je u analizi.
Krajem aprila iz Aquane su obavijestili javnost da je na tender pristigla samo jedna ponuda. Ponuda firme Novo-teks d.o.o Banja Luka. Firma Novo-teks javnosti je poznata po činjenici da je JP Aquana ovoj firmi dugovala četiri miliona. Upravo zbog ovih dugovanja Aquana je mogla da ostane bez vrijedne imovine.
“Akvana” je javno preduzeće koje je u potpunosti u vlasništvu Grada Banjaluke i koje od prve godine rada posluje sa minusima. Ti gubici su doveli do blokada računa koje su se dogodile u nekoliko navrata prethodnih godina.  Poreska uprava RS i preduzeće “Novotekst” tražili su naplatu dugova.
U međuvremenu su uprava “Akvane” i Grad Banjaluka postigli sporazume za otplatu dugova i računi su odblokirani. Osim blokada računa firma Novo-teks redovni je dobavljač pića za JP Aquanu. 
Osim blokiranih računa dolazilo je i do blokade isporuke pića u jeku ljetne sezone. Prethodnih godina tokom ljetne sezone Novo-teks bi tražio raskid ugvoora sa ovim preduzećem što je prijetilo da dovede u pitanje funkcionisanje gradskog bazena. Mediji su ranije objavljivali da je u tim situacijama Novo-teks tražio povećanje cijena robe koju isporučuje iako ta mogućnost nije bila predviđena ugovorom. Mediji su tada opravdano postavljali pitanje- zašto je ova firma pristala da sklapa ugovore sa Akvanom i pored milionskog duga i da li je kranji cilj bilo oduzimanje zemljišta Akvane?