GRAD NIŠTA NE PREDUZIMA: Vazduh u Banjaluci od nezdravog do otrovnog

Nedavna situacija s kvalitetom vazduha u Banja Luci izazvala je zabrinutost jer je indeks onečišćenja vazduha u ovom gradu dostigao visoke vrijednosti. Prema dostupnim podacima, proteklih  dana, Banja Luka se suočila s izazovima u vezi s kvalitetom vazduha, što je rezultiralo visokim indeksom zagađenosti. Na primjer, 31. januara, indeks zagađenosti vazduha  iznosio je 262, dok je sljedećeg dana, 1. februara, dostigao vrijednost od 270.

Indeks zagađenja vazduha  mjeri nivo zagađenosti u vazduhu i pruža informacije o kvaliteti vazduha u određenom području. To je numerička vrijednost koja označava koncentraciju različitih štetnih tvari ili čestica u zraku. Visoke vrijednosti indeksa zagađenosti ukazuju na lošu kvalitetu vazduha i mogu imati negativne posljedice po zdravlje ljudi i okolinu.

Mjerne jedinice indeksa zagađenosti vazduha zavise o metodologiji koja se koristi za izračunavanje. Uobičajene mjerne jedinice uključuju mikrogram po kubičnom metru (µg/m³) za čestice poput PM10 ili PM2.5, dioksida sumpora (SO2) ili dušikovih oksida (NOx). Ove mjere omogućuju precizno praćenje koncentracije različitih zagađivača u vazduhu i procjenu njihovog uticaj na zdravlje ljudi i okolinu.