EOS MATRIX MAFIJA: Najveći zelenaši, lihvari i reketaši u BiH

 
Kompanija “Eos Matrix” iz Sarajeva koja se bavi, prema riječima ljudi koji su se našli na njihovom udaru, nemilosrdnom naplatom dospjelih i nenaplativih potraživanja, često od građana koji su bili žrtve prevare Mikrokreditne fondacije “Prizma” i Mikrokreditnog društva “Sinergija”, u pokušaju da popravi imidž, organizovala je juče ‘druženje’ sa novinarima u banjalučkom hotelu “Meriot”.
Premda su odavno na glasu kao kompanija koja ne bira sredstva kojim pritišće građane da otplaćuju kredite, za koje su mnogobrojne sudske presude pokazale da su nezakoniti ili čak i nepostojeći, na jučerašnjem ‘druženju’, direktor ove firme Petar Mrkonjić, sipao je izjave da su građani finansijski nepismeni i da ne znaju da se podignuti krediti moraju vratiti.
“Banke daju kredite i svoj novac, a on se mora vratiti. Naši podaci govore da velika većina kredita koji se ne vraćaju dolazi od kategorija koje ne spadaju u ranjive. Dakle, ne dolaze od socijalnih kategorija, od ljudi koji su zapali u probleme ili se razboljeli, nego isključivo zbog finansijske nepismenosti, olakog zaduživanja i finansijske neodgovornosti i neadekvatnog upravljanja svojim novcem”, rekao je Mrkonjić.
Portal eTrafika više puta je pisao i o načinu poslovanja “Eos Matrixa” i o stotinama tužbi koje su podnijeli protiv građana, koji često nisu ni znali da su zaduženi zbog kreditnih i prevara sa donacijama koje su preko noći postale dugovanja. Mnogi među njima su kredite odavno otplatili, pa su se čak i deceniju nakon što su izmirili obaveze, ponovo “pojavili” kao dužnici sa tužbom zbog navodnih neizmirenih obaveza.
Mrkonjić se posebno osvrnuo i na rad medija koji pišu o njihovom radu, govoreći da se bore sa dezinformacijama, a da novinari o njima pišu, ali ih nikada ne kontaktiraju za izjavu i upit. Portal eTrafika je ovoj kompaniji slao upite za svaki tekst, ali nikada ni na jedan upit nisu odgovorili.
Čemu služi zastara ako ne prestaje obaveza?
“Želim da popravim komunikaciju sa medijima i da ukažemo da se pravilno prenesu informacije da se sutra ne bi desilo da se određeni dio ljudi ide u neke tužbe ili plaća nekakve advokate, da generiše kamate i na kraju izgubi poziciju na kojoj su bili. Moramo biti jako odgovorni i pažljivi”, rekao je Mrkonjić.
Tvrdi da “zastarom potraživanja dug ne prestaje da postoji”.
“Neko je uzeo kredit i taj novac bi trebalo da vrati. Po Zakonu o obligacionim odnosima, obaveza ne prestaje. Ne možemo pričati da neko tuži i naplaćuje zastarjelu obavezu. I dalje se radi o obavezi kredita koji neko nije vratio. Zakon kaže da zastarni rok počinje sa otvaranjem stečaja. Mi smo otkupili potraživanja “Prizme” i “Sinergije”, obaveza, i ako je utvrđena kao zastarjela, ona i dalje postoji. Prigovor zastare svako može da uputi”, rekao je Mrkonjić.
O kreditima koji su građanima postali obaveza na osnovu prevare, on kaže da te kredite nije dao “Eos Matrix” i da su u tim situacijama oni oštećeni jer im je neko prodao kredite koji ne postoje.
Na više puta ponovljeno pitanje ko kontroliše rad “Eos Matrixa” i zakonitost njihovog poslovanja, kao i finansijske transakcije, Mrkonjić nije mogao precizno da odgovori.
“Eos Matrix je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa svim zakonima. Eos Matrix je predmet zakonodavne, sudske i inspekcijske kontrole. Standard u zemljama EU je da sve kompanije koje se bave ovim poslom budu licencirane. To je ono za šta se mi zalažemo. Kao udruženje čiji sam član, sastavili smo prijedlog zakona da svi koji se bave ovim poslom budu licencirani i da uđu u sistem agencija za bankarstvo. Kod nas dolaze sve inspekcije”, rekao je Mrkonjć, iako su sve inspekcije i agencije za bankarstvo dobile upit da li su nadležni za kontrolu zakonitosti njihovog poslovanja na šta su oni odgovorili odrično.
Međutim, nije mogao da kaže koja je posljednja inspekcija bila kod njih, pa je rekao da je “svaka inspekcija koja je zadužena za bilo koju oblast kojom se bave bila kod njih”.
Novinari su Mrkonjića pitali i o 162 poništena ugovora o kreditu u Osnovnom sudu u Gradišci, kao i o brojnim krivičnim prijavama koje su protiv njih podigli građani zbog neprestanih poziva radnika ove kompanije kojim ih zastrašuju i prisiljavaju da plate neku ratu.
“Radi se o nepravosnažnoj sudskoj presudi i ako postane pravonažna, mi smo tu oštećena strana jer nam je neko prodao kredite koji nisu važeći. Pri otkupu potraživanja mi nismo znali da su nevažeći. Mi imamo 50.000 klijenata u bazi i bilo je nekoliko krivičnih prijava, ali to ne znači ništa, jer ne znači da će doći do suda”, rekao je Mrkonjić.
Neka naplate od onoga ko im je prodao kredite
Banjalučki advokat Din Tešić, čija je kancelarija specijalizovana za bankarstvo, eksproprijace i sporove u vezi nekretnina i koji zastupa nekoliko stotina oštećenih u kreditnim prevarama i koji su u tome još i postali žrtve progona “Eos Matrixa”, kaže da sudovi redovno donose odluke u korist građana, te da je njegova kancelarija samo od početka ove godine podnijela dvadesetak tužbi za brisanje iz Centralnog registra kredita i da pripremaju još oko 30.
“Svi navodi predstavnika kompanije “Eos Matrix” da imaju pravo da naplate prinudnim putem zastarjele obaveze iz kredita su netačni, što govore i odluke sudova u korist naših klijenata. Oni mogu da se obrate za nadoknadu štete onom od koga su otkupili kredit. Sudovi su donijeli odluke u korist naših klijenata, a “Eos Matrix” odbija da briše potraživanja finansijske dokumentacije i iz Centralnog registra kredita, odnosno ignorišu odluke sudova. Prema našim saznanjima preko 3.500 građana bili su žrtve kreditnih prevara i na meti su ove kompanije u pokušaju da naplate čak i nezakonita potraživanja. Mi se odlučno borimo protiv toga, kako pojedinačnim, tako i zajedničkim tužbama građana”, rekao je Tešić.