Da li je ministar Bojan Vipotnik potkupljen od Draška Stanivukovića ??

Delegacija Radne grupe za izgradnju spomen-obilježja poginulim i nestalim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata u Banjaluci, predala je još u avgustu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske inicijativu da poništi ili ukine rješenje grada Banjaluka o gradnji centralnog gradskog spomenika, kao nezakonito.

Član ove radne grupe Darko Matijašević rekao je tada novinarima da je cilj inicijative dovođenje svih dosadašnjih procedura u zakonske okvire.

“Analizom smo ustanovili da postoji niz materijalnih činjenica i dokaza koji ukazuju na to da ovo ministarstvo, kao nadležni drugostepeni organ po pravu nadzora treba da poništi ili ukine to rješenje. Povrijeđeno je i narušeno više materijalnih propisa, i to Zakon o uređenju prostora i Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi i učinjen je niz protivzakonitih aktivnosti”, rekao je Matijašević.

On je naveo da je jedna od tih nezakonitosti i da se na lokaciji, po rješenju grada Banjaluka, nalazi spomenik pod zaštitom – Muzej savremene umjetnosti, a dokazano je da u zoni zaštite kulturnoistorijskog i prirodnog dobra jedan i dva, nadležnost za izdavanje građevinske dozvole ima isključivo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

“To znači da grad Banjaluka na takvoj zoni nije imao svoju nadležnost”, naveo je Matijašević.

On je rekao i da u tehničkoj dokumentaciji naziv objekta nije usaglašen, jer se u lokacijskim uslovima koristi termin “Spomen-obilježje poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata u Banjaluci”, dok se u građevinskoj dozvoli koristi naziv “Centralno gradsko spomen-obilježje poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata” u Banjaluci.

ODGOVORA IZ MINISTARSTVA NEMA

Međutim iako je je incijativa za poništenje riješenja za centralno spomen obilježje podnesena prije skoro dva mjeseca odgovra iz Ministarstva koje vodi Bojan Vipotnik još nema.

Ovo samo potpiruje sumnju da je ministar Bojan Vipotnik primio novac od Draška Stanivukovića kako bi opstrujisao ovu incijativu.